นายแพทย์ก้องเกียรติ  ลออวงศ์
การรักษาผมร่วง-แอบโซลูท แฮร์ คลินิก ข้อมูลเรื่องผมร่วง
รูปเปรียบเทียบก่อนและหลัง

เคส 74  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 73  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 72  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 71  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 70  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 69  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 68  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 67  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 66  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 65  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 64  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 63  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 62  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 61  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 60  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 59  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 58  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 57  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 56  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 55  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 54  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 53  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 52  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 51  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 50  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 49  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 48  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 47  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 46  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 45  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 44  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 43  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 42  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 41  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 40  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 39  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 38  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 37  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 36  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 35  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 34  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 33  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 32  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 31  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 30  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 29  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 28  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 27  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 26  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 25  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 24  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 23  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 22  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 21  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 20  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 19  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 18  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 17  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 16  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 15  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 14  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 13  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 12  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 11  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 10  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 9  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 8  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 7  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 6  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 5  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 4  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 3  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 2  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 1  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
Go to top Go to top
เคส 9  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 8  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 7  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 6  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 5  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 4  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 3  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 2  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 1  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 73  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 72  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 71  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 70  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 69  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 68  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 67  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 66  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 65  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 64  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 63  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 62  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 61  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 60  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 59  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 58  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 57  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 56  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 55  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 54  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 53  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 52  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 51  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 50  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 49  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 48  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 47  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 46  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 45  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 44  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 43  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 42  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 41  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 40  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 39  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 38  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 37  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 36  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 35  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 34  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 33  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 32  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 31  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 30  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 29  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 28  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 27  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 26  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 25  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 24  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 23  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 22  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 21  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 20  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 19  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 18  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 17  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 16  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 15  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 14  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 13  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 12  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 11  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 10  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 9  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 8  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 7  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 6  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 5  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 4  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด
เคส 3  
ก่อน หลัง
ดูทั้งหมด


Result 800 grafts hairline, 1 year
ก่อน หลัง
ก่อน หลัง
ก่อน หลัง

Result 500 grafts over the crown, 1 year
ก่อน หลัง
ก่อน หลัง
เร็วๆนี้
แกลเลอรี
Before -  After  Strip FUT
Before -  After  doing eyebrow transplant
Before -  After doing mustache transplant
Before -  After  doing hair transplant
Before -  After  doing eyebrow transplant
หน้าแรก | ข้อมูลเรื่องผมร่วง | การรักษาผมร่วง | เกี่ยวกับเรา | ทำไมเลือกเรา | ติดต่อ
ปรึกษาออนไลน์ | รูป | คลิปวีดีโอ | คำถามที่พบบ่อย | แผนผังเวบ | Resources
Copyright © 2009 Absolutehairclinic.com, All rights reserved., Powered by Guide Vision, Phuket