นายแพทย์ก้องเกียรติ  ลออวงศ์
การรักษาผมร่วง-แอบโซลูท แฮร์ คลินิก ข้อมูลเรื่องผมร่วง
รูปเปรียบเทียบก่อนและหลัง

กรณีตัวอย่างที่ 74  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 73  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 72  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 71  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 70  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 69  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 68  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 67  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 66  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 65  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 64  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 63  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 62  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 61  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 60  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 59  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 58  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 57  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 56  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 55  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 54  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 53  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 52  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 51  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 50  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 49  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 48  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 47  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 46  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 45  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 44  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 43  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 42  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 41  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 40  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 39  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 38  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 37  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 36  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 35  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 34  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 33  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 32  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 31  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 30  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 29  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 28  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 27  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 26  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 25  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 24  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 23  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 22  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 21  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 20  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 19  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 18  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 17  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 16  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 15  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 14  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 13  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 12  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 11  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 10  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 9  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 8  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 7  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 6  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 5  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 4  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 3  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 2  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 1  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
Go to top Go to top
กรณีตัวอย่างที่ 9  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 8  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 7  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 6  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 5  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 4  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 3  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 2  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 1  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 11  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 10  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 9  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 8  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 7  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 6  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 5  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 4  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด
กรณีตัวอย่างที่ 3  
ก่อน หลัง
ทั้งหมด


Result 800 grafts hairline, 1 year
ก่อน หลัง
ก่อน หลัง
ก่อน หลัง

Result 500 grafts over the crown, 1 year
ก่อน หลัง
ก่อน หลัง
เร็วๆนี้
แกลเลอรี
Before -  After  Strip FUT
Before -  After  doing eyebrow transplant
Before -  After doing mustache transplant
Before -  After  doing hair transplant
Before -  After  doing eyebrow transplant
หน้าแรก | ข้อมูลเรื่องผมร่วง | การรักษาผมร่วง | เกี่ยวกับเรา | ทำไมเลือกเรา | ติดต่อ
ปรึกษาออนไลน์ | รูป | คลิปวีดีโอ | คำถามที่พบบ่อย | แผนผังเวบ | Resources
Copyright © 2009 Absolutehairclinic.com, All rights reserved., Powered by Guide Vision, Phuket