นายแพทย์ก้องเกียรติ  ลออวงศ์
การรักษาผมร่วง-แอบโซลูท แฮร์ คลินิก ข้อมูลเรื่องผมร่วง

ปลูกผมไร้แผลเย็บ, ปลูกผมไร้แผลเป็น, ปลูกผมไร้รอย, ปลูกผม FUE (Follicular Unit Extraction)

การปลูกผมไร้แผลเย็บ, ปลูกผลไร้แผลเป็น, ปลูกผมไร้รอย, ปลูกผม FUE (Follicular Unit Extraction) เป็นวิธีปลูกผมโดยการย้ายเซลผมโดยไม่ต้องตัดหนังศรีษะออกมาเป็นชิ้นยาวๆ ไม่มีแผลเย็บเหมือนการปลูกผมแบบทั่วไป (strip FUT),โดยวิธีนี้จะใช้หัวเจาะขนาดเล็ก 0.8-0.9 มม. เจาะลงไปรอบๆกอผมลึกลงไปถึงรากผมด้านล่าง โดยการใช้เครื่องมือที่เป็นไฟฟ้า( Motorized Hand Engine) เจาะด้วยมือ (Manual) หรือหุ่นยนต์ Robot จากนั้นแต่ละกอผม จะถูกดึงออกมาจากหนังศรีษะ ทิ้งแผลเล็กๆไว้ จึงเรียกว่าการปลูกผมไร้แผลเย็บ, ปลูกผลไร้แผลเป็น, ปลูกผมไร้รอย นั่นเอง

ศัลยกรรมปลูกผมแบบทั่วไป (Strip FUT) และ การปลูกผมไร้แผลเป็น (FUE) บางครั้งอาจดูว่าเป็นวิธีการปลูกผมที่แตกต่างกัน แต่จริงๆแล้ว ปลูกผมFUE ก็คือวิธีหนึ่งในการย้ายเซลผมออกมานั่นเอง โดยที่ย้ายกอผมออกมาจากหนังศรีษะโดยตรง ไม่ต้องตัดหนังศรีษะออกมาเป็นชิ้นแล้วไปแยกเป็นแต่ละกอผมอีกทีโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

ส่วนวิธีการปลูกผมหลังจากได้ผมแต่ละกอแล้วจะใช้วิธีเดียวกัน โดยการปลูกผมด้วยมือใช้คนไม่ใช่หุ่นยนต์ Robotการปลูกผมไร้แผลเย็บ, ปลูกผลไร้แผลเป็น, ปลูกผมไร้รอย, ปลูกผม FUE แบบไม่ต้องโกนผมทั้งหมด

โดยทั่วไปการปลูกผมไร้แผลเย็บ, ปลูกผลไร้แผลเป็น, ปลูกผมไร้รอย, ปลูกผม FUE (follicular unit extraction) จะต้องโกนผมบริเวณท้ายทอยและ ด้านข้างทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการปลูกผม แต่ในกรณีการปลูกผมไร้แผลเย็บ, ปลูกผลไร้แผลเป็น, ปลูกผมไร้รอย, ปลูกผม FUE แบบไม่ต้องโกนผมทั้งหมดนี้ เหมาะกับการปลูกผมจำนวนการฟท์ไม่มาก ประมาณ 500-1000 กราฟท์ โดยการโกนผมเป็นแถบ ยาวเล็กๆ 2-3 แถว โดยที่ผมเดิมนั้นสามารถปิดแผลได้ โดยไม่เป็นที่สังเกตุหลังผ่าตัดปลูกผม แต่ต้องไว้ผมยาวมาก
เเปรียบเทียบ ปลูกผมไร้แผลเป็นFUE กับ ปลูกผมแบบทั่วไป Strip FUT


การปลูกผมถาวรไร้รอยหรือปลูกผมไร้แผลเป็น กำลังเป็นที่กล่าวถึงและนิยมมากขึ้น ทั้งในประเทศไทย กรุงเทพ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกา อาจเนื่องจากไม่มีแผลเย็บ ไม่น่ากลัวเหมือนวิธีปลูผมแบบทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ศัลยกรรม ปลูกผมแบบทั่วไป strip FUT ยังเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป (Gold Standard) และหมอปลูกผมส่วนใหญ่ใช้วิธีปลูกผมแบบนี้
(อ่านเพิ่มเติมวิธี strip FUT)

การปลูกผมแบบทั่วไป Strip FUT

โกนผมเฉพาะบริเวณที่จะตัด

ตัดหนังศรีษะออกมาเป็นชิ้น

เย็บแผลเข้าหากัน


ผมจะปิดแผลหลังผ่าตัด


แผลเป็นหลังผ่าตัด6เดือน

การปลูกผมแบบทั่วไปStrip FUTเป็นวิธีมาตรฐานหรือทั่วไปที่แพทย์ปลูกผมส่วนใหญ่ใช้ โดยการตัดหนังศรีษะ ออกมาเป็นชิ้นยาวๆ แล้วเย็บแผลไว้ แต่อย่างไรก็ดีด้วยวิธีการเย็บ ปิดแผลที่ดีขึ้น (Lower Trichophytic Closue) ทำให้แผลเป็นค่อนข้างเล็ก หรืออาจมองไม่เห็น ถ้าไม่โกนผมหรือไว้ผมสกินเฮด (ดูรูปแผลเป็นเพิ่มเติม) ลดความกังวลเรื่องแผลเป็นไปได้

เปรียบเทียบ ปลูกผมไร้แผลเย็บ FUE และ ปลูกผมแบบทั่วไป Strip FUT

  ปลูกผมไร้แผลเย็บ (FUE) ปลูกผมวิธีทั่วไป
คำอธิบาย การย้ายเซลโดยเจาะดึงรากผมแต่ละกอ โดยใช้หัวเจาะขนาดเล็กๆ ไร้เย็บแผล การย้ายเซลผมโดยตัดหนังเป็นชิ้นยาวๆ เย็บขอบแผลเข้าด้วยกัน แล้วแยก เป็นแต่ละกอด้วยกล้องจุลทรรศน์
มาตรฐาน เป็นอีกวิธีที่กำลังนิยม เป็นวิธีมาตรฐานของการปลูกผม
ตัวรากผม -อัตราการเสียหายของกอผมที่ได้จะสูง 3-5%
-เนื้อเยื่อรอบๆกอผม ถูกดึงออกมา อาจไม่สมบูรณ์มาก
-อัตราการเสียหายของกอผมที่ได้จะต่ำ 1-2% เพราะใช้กล้องจุลทรรศน์แบ่งเซลผม มีความแม่นยำสูง
-ตัวรากผมมีความสมบูรณ์กว่า
การปลูก การปลูกผมลงบริเวณที่ต้องการใช้วิธีการเดียวกัน
บริเวณด้านหลังศรีษะ -บริเวณที่เจาะดึงกระจายเป็นบริเวณกว้าง อาจใช้เซลผมจากบริเวณอื่นเช่น เครา หรือตามตัวได้ -จำเป็นต้องโกนผมสั้นตอนผ่าตัด -ไว้ผมสั้นได้ -แผลหายไวกว่า เจ็บน้อยกว่า ไม่มีแผลเย็บ -มีแผลเป็นจุดเล็กๆ กระจายทั่วไป -บริเวณที่ตัด จากหูซ้ายถึงขวา -แผลเย็บใช้เวลาหาย1-2สัปดาห์ เจ็บกว่า -โกนเฉพาะบริเวณที่ตัด หลังทำมองไม่เห็นแผลเพราะผมจะปิดไว้ -แผลเป็นยาวเส้นเล็กแต่ผมจะยาวปิดแผลเป็น -ต้องไว้ผมยาว
ความสามารถ -ทำได้ไม่เกิน1500-2000 grafts ต่อครั้ง -หมอทำเป็นส่วนใหญ่ พนักงานน้อยกว่า -ราคาแพงกว่าเท่าตัว -ทำได้มากถึง3000-3500grafts -อาศัยพนักงานช่วยมากกว่า -ราคาถูกกว่า


 
 
 

Result 800 grafts hairline, 1 year
ก่อนทำ หลังทำเสร็จ
ก่อนทำ หลังทำเสร็จ
ก่อนทำ หลังทำเสร็จ

Result 500 grafts over the crown, 1 year
ก่อนทำ หลังทำเสร็จ
ก่อนทำ หลังทำเสร็จ
Donor area FUE

ดูทั้งหมด


Eyebrow Transplant FUE Total 278 grafts one year post op
ก่อนทำ หลังทำเสร็จ
ก่อนทำ หลังทำเสร็จ
ก่อนทำ หลังทำเสร็จ

ดูทั้งหมด


วิธีปลูกผมแบบไหนเหมาะกับคุณ?
การเลือกปลูกผมวิธีไหน ขึ้นกับหลายปัจจัย ผมบางมากน้อยแค่ไหน โอกาสผมบางในอนาคต อายุตอนที่เริ่มผมบาง ปริมาณและคุณภาพผมที่จะย้ายมาปลูก มีมากหรือดีพอหรือไม่ การไว้ทรงผม ไลพ์สไตล์ หน้าที่การทำงาน งบประมาณ

สนใจปรึกษาเราได้
โทรเลย 02 6158669, 087 275 2989 สอบถาม ราคาปลูกผม นัดพบแพทย์
Go to top Go to top
แกลเลอรี
Before -  After  Strip FUT
Before -  After  doing eyebrow transplant
Before -  After doing mustache transplant
Before -  After  doing hair transplant
Before -  After  doing eyebrow transplant
หน้าแรก | ข้อมูลเรื่องผมร่วง | การรักษาผมร่วง | เกี่ยวกับเรา | ทำไมเลือกเรา | ติดต่อ
ปรึกษาออนไลน์ | รูป | คลิปวีดีโอ | คำถามที่พบบ่อย | แผนผังเวบ | Resources
Copyright © 2009 Absolutehairclinic.com, All rights reserved., Powered by Guide Vision, Phuket