เกี่ยวกับ นายแพทย์ก้องเกียรติ ลออวงศ์
Diplomate of American Board of Hair Restoration Surgery
อ่านต่อ >>
ข้อมูลเรื่องผมร่วง การรักษาผมร่วง-แอบโซลูท แฮร์ คลินิก
คำถามที่พบบ่อย ?-แอบโซลูท แฮร์ คลินิก
ตารางงาน :
เรามี 2 สาขา, วัน เวลาเปิดให้บริการ :
15 ก.ย. - 31 ต.ต. @ กรุงเทพฯ
7-11 ต.ค., 17-27 ต.ค. หยุด
3-14 พ.ย. : ภูเก็ต
15-29 พ.ย. : กรุงเทพฯ
1-13 ธ.ค. : ภูเก็ต
15-30 ธ.ค. : กรุงเทพฯ
31 ธ.ค. 2014 - 4 ม.ค. 2015
(วันหยุดปีใหม่)

5-17 ม.ค. 2015 : ภูเก็ต
19-31 ม.ค. 2015 : กรุงเทพฯ
2-14 ก.พ. 2015 : ภูเก็ต
16-28 ก.พ. 2015 : กรุงเทพฯ

นายแพทย์ก้องเกียรติ ลออวงศ์
(หมอก้อง)ศัลยแพทย์ปลูกผมหนึ่งเดียวในภาคใต้ ซึ่งได้ทุ่มเทเวลาและความสนใจให้กับการดูแล รักษาเรื่องผมร่วง ผมบางโดยเฉพาะ เรียนและรับการฝึกฝนด้านศัลยกรรมปลูกผมจาก Stough Clinic เข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน แสดงผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมปลูกผม รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย International Society of Hair Restoration Surgery และเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวด้วย เรามีนโยบาย ต้องเข้าร่วมประชุมประจำปีของสมาคมทุกปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดูแล รักษาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

การทำศัลยกรรมปลูกผมไม่สามารถดำเนินการโดยศัลยแพทย์คนเดียวได้ เราทำงานเป็นทีม โดยมีพยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเช่นกัน

การศึกษา:
 • มัธยมปลาย: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลศุนย์สุราษฏร์ธานี, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
 • แพทย์จำบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ประกาศนียบัตร การพัฒนาการจัดการ รุ่น 43 คณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า) (Mini Master of Management Program: MMM #43 ,NIDA)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมปลูกผม รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย International Society of Hair Restoration Surgery และเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวด้วย
วิสัยทัศน์:
คลินิกปลูกผมชั้นนำ ได้มาตรฐานสากลที่ให้บริการด้วยความเป็นไทย (World Professional with Thai Hospitality)

พันธะกิจ
 • จะเป็นคลินิกบริการรักษาเรื่องผมบาง ผมร่วง ศัลยกรรมปลูกผมโดยเฉพาะ
 • จะให้บริการที่ประทับใจ เป็นกันเอง และได้มาตรฐานแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • จะให้ความสะดวกดูแลลูกค้า ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องผมร่วง ผมบาง
 • จะอบรมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้ให้บริการที่ดี มีประโยชน์ต่อลูกค้า
BOARD CERTIFICATION
 • Diplomate Thai Board of Family Medicine, 2006
 • Diplomate American Board of Hair Restoration Surgery, 2010
MEDICAL LICENSURE
 • Thailand License since 1999 (License No. 23810)
GRADUATE TRAINING
Internship

1999-2000 General Practitioner Surathani Hospital, Surathani, Thailand

Residency
2002-2003 General Surgery Pramongkutklow Army Hospital, Bangkok, Thailand

Fellowship
2006-2007 Hair Restoration Surgery DHT Clinic under director Damkerng Pathomvanich, MD, FACS, Bangkok, Thailand

ผลงานด้านวิชาการ, งานตีพิมพ์, สัมมนา, งานประชุม:
 • 15th Annual Scientific Meeting, ISHRS, Las Vegas, September 2007
  • Optimal Aesthetic Result of Eyebrow Transplantation in Asians
  • Recipient Area Folliculitis following follicular Unit Transplantation: A Retrospective Analysis of Associated Factors
 • 16th Annual Scientific Meeting, ISHRS, Montreal, Quebec, Canada, 3-7 September 2008
  • Post-operative Edema in Mega to Super-mega Session: A prospective Study in Preventive Protocol and Risk factors
  • Hair transplantation in Asian Women: A Retrospective Review of Common Indications, Procedural Techniques and Post-operative Outcomes
  • FUE in Chinese Population-Importance Factors to Consider
  • The Open-FUE Technique: A New Combined Approach in Harvesting of Invisible Hair Follicles
  • The Double-Guns Technique for Difficult Follicular Unit Extraction
  • Donor Site Effluvium: Retrospective and Prospective Studies to Define the Incidence, Pattern, and Associated Factors
  • How to Minimize Donor Site Wound Closure Tension and the Effects of Age, Scalp Elasticity, and Donor Strip Excision
 • 14th Orlando Live Surgery Workshop, Florida, April 2008
 • 17th Annual Scientific Meeting, ISHRS, Amsterdam, Netherlands, July 22-26, 2009
 • New Advances in Asian Hair Transplantation, Bangkok Thailand, June 25-27, 2010
 • 1st AAHRS Annual Scientific Meeting, Bangkok, June 24-26, 2011
  • Speaker: Single oral dose Etoricoxib 120 mg. for post-op pain relief in hair transplantation
  • Moderator in live surgery workshop
 • “Eyebrow Transplantation in Asians” March 2009 in Dermatologic Surgery Journal
 • “Eyebrow Transplantation” in Hair Transplantation in Asians Textbook in pending for publishing in 2009 by Sprinker
 • Guest lecturer in hair transplantation at Plastic and Reconstructive Surgery, and Ear Nose and Throat department, Chulalongkorn Hospital; Mae Pha Lhuang University, Bangkok.
 • Consultant at Bangkok Hospital, Phuket International Hospital
 • A case report on the reactivation of alopecia areata and wide spread non-pigmented hair regrowth after hair transplantation surgery, Kongkiat Laorwong,MD; Hair Transplant Forum International; Volume 21, Number 1, Jan/Feb 2011, pages 10-11 International Society of Hair Restoration Surgery
เสียงตอบรับจากลูกค้า
Before - After doing eyebrow transplant
Before - After doing eyebrow transplant
Before - After doing mustache transplant
Before - After doing hair transplant
ขั้นตอนการปลูกผม
International Society of Hair Restoration Surgery
AAHRS
Operation restore

Teaching:
 • Guest lecturer in hair transplantation at Plastic and Reconstructive Surgery, and Ear Nose and Throat department, Chulalongkorn Hospital; Mae Pha Lhuang University, Bangkok. 2007

Affiliated Hospitals
Patients can have an option to undergo hair transplant in a hospital setting. We are honored to have been appointed by two of the biggest international hospitals in Phuket to provide Hair Restoration Surgery

Bangkok Hospital Phuket
belongs to the Bangkok Hospital Group, a network of 15 private hospitals that makes them the biggest health care provider in SE Asia. The hospital is within a close distance from world famous beaches such as Patong, Kata and Karon beach, available for holidaymakers on a holiday makeover in Thailand. The hospital is well prepared as a medical tourist hub combining World technology with Thai hospitality.

Phuket International Hospital
is one of the largest and leading private hospitals in the region offering sophisticated diagnostic and therapeutic care in virtually every specialty of medicine and surgery.
The hospital specifically offers treatment to the needs of the Thai population, foreign tourist and foreign residents, treating thousands of patients each year. The hospital has the enviable reputation of providing high quality and cost efficient hospital services, coupled with the warmth and caring nature that only true Thai hospitality can provide.


Membership
Skill and Training and Today’s Hair Restoration Doctor
Surgical hair restoration is a specialty of cosmetic surgery that requires specific training and experience in addition to the general training received by all surgeons. Its body of knowledge has been growing for decades and has been incorporated into formal medical education programs. Its growth into a unique body of knowledge marks the evolution of hair restoration surgery into a unique surgical discipline. Some surgeons who specialize in hair restoration do no other type of cosmetic surgery. In other instances, hair restoration surgery may be performed in an overall practice of dermatologic or plastic surgery. In either case, the surgeon who is qualified to perform surgical hair restoration must have received the requisite training and experience in an approved training program. When choosing a hair restoration surgeon, it is always a good idea to ask specific questions about the surgeon’s training, experience.

Received certificate from Dr. Damkerng Pathomvanich director of fellowship training
Received certificate from Dr. Damkerng Pathomvanich director of fellowship training
Received certificate from Dr. Damkerng Pathomvanich director of fellowship training

Certificate from ISHRS certified Graduate Fellow in Hair Restoration Surgery
Certificate from ISHRS certified Graduate Fellow in Hair Restoration Surgery

Certificate of Asian Association of Hair Restoration Surgeons
Certificate of Asian Association of Hair Restoration Surgeons

Optimal Aesthetic Result of Eyebrow Transplantation in Asians
แสดงผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2550 “Optimal Aesthetic Result of Eyebrow Transplantation in Asians” at 15th Annual Scientific Meeting, ISHRS, Las Vegas, September 2007

Post-operative Edema in Mega to Super-mega Session: A prospective Study in Preventive Protocol and Risk factors
แสดงผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศแคนาดา ปี 2551 Poster Presentation “Post-operative Edema in Mega to Super-mega Session: A prospective Study in Preventive Protocol and Risk factors” at 16th Annual Scientific Meeting, ISHRS, Montreal, Quebec, Canada, September 2008

Lectured in hair transplantationLectured in hair transplantation
บรรยายเรื่องศัลยกรรมปลูกผม


Attended 14th Orlando Live Surgery Workshop, Florida, April 2008 hosted by Dr. Matt L. Leavitt


เข้าร่วมประชุมประจำปีครั้งที่17ของสมาคม International Society of Hair Restoration Surgery
ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2552 เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์


Attended New Advances in Asian Hair Transplantation, June 25-27, 2010 Bangkok, Thailand1st AAHRS Annual Scientific Meeting, Bangkok, June 24-26, 2011
 • Speaker: Single oral dose Etoricoxib 120 mg. for post-op pain relief in hair transplantation
 • Moderator in live surgery workshop


19th ISHRS Annual Scientific Meeting, September 14-18, 2011, Anchorage, Alaska, USA
 • speaker: Longitudinal or Horizontal slivering instead of ordinary method


งานประชุม AAHRS ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม ที่กรุงโซล เกาหลีใต้


พบปะกับ กับ ดร.ลอเรนโซ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายผม แบบไม่มีแผลผ่าตัด


เยี่ยมชมคลินิกในประเทศเกาหลี

เมดิเตอเรเนี่ยน FUE เวิร์คช็อป ครั้งที่ 2


Attended ISHRS 21st Annual Scientific Meeting October 23-26, 2013 San Francisco


Our Staffs :Go to top Go to top